EURO STAR

Ltd

ABBREVIATIONS

(over 1400)


USED IN COMMERCIAL PRACTICE
OF THE INTERNATIONAL MERCHANT SHIPPING

A B C D E F H I JK L M N O P Q R S T U V W XYZ
S

1.S Shipping морське судноплавство
2.S. S South Південь, південний
3.S Steamer пароплав
4.S Summer freeboard mark, summer load line Літня вантажна марка
5.S.A. S / a s.a. Subject to approval За умови схвалення або затвердження
6.sal. salv Salvage рятування
7.S. & F.A. S & FA Shipping and forwarding agent Експедитор, агент з навантаження і відправлення товарів
8.S & he S & h.e.S & H / exct Sundays and Holidays excepted Неділі і свята виключаються
9.S & H / exct eiu Sundays and Holidays excepted, even if used Неділі і свята виключаються, навіть якщо використовувалися
10.S & H / exct u.u. Sundays and Holidays excepted, unless used Неділі і свята виключаються, якщо не використовувалися
11.S.A.N.R. s.a.n.r. Subject to approval, no risk to attach insurers until confirmation За умови схвалення, без ризику залучати страховиків до підтвердження
12.sap As soon as possible Якомога швидше
13.S.A.R. SAR Search and rescue Пошук і рятування
14.S.A.S.B.H.E. Saturdays afternoons, Sundays and Bank Holidays excepted Суботи після полудня, неділі та банківські свята виключаються
15.Sa (t) Saturday субота
16.s.b. Safe berth безпечний причал
17.SBM Single buoy mooring Швартування до одного буя
18.S.B.S. s.b.s. Surveyed before shipment Оглянуто до навантаження
19.S.C. S / C s.c. Salvage charges Витрати з рятування
20.S.D. S / D s / d Sea damage Пошкодження морською водою
21.S / d s.d. Sailing date Дата відходу
22.S.D. s.d. Short delivery Недостача, неповна здача
23.S & F.A. Shipping and forwarding agent Експедитор, агент з навантаження і відправлення товарів
24.S.F. sf Stowage factor Питомий навантажувальний обсяг
25.SFC Surface поверхня
26.SFC, sfc (e) Specific fuel consumption Питома витрата палива
27.SG, s.g. Specific gravity Питома вага
28.SG, s.g. Salutis gratia Для безпеки
29.Sh Shipper вантажовідправник
30.sgd. sgd Signed Підписано (о)
31.SH Strengthened for heavy cargoes Підкріплено для великовагових вантажів
32.S.H. S & H Sundays and Holidays Неділі і свята
33.S.H.E.X. SHEX s.h.e. shex Sundays and Holidays excepted Неділі і свята виключаються
34.shex eiu be shex even if used both ends Неділі і свята виключаються, навіть якщо використовувалися в обох кінцях
35.shex u.u. shex unless used Неділі і свята виключаються, якщо не використовувалися
36.S.H. INC. shinc Sundays and Holidays included Неділі і свята включаються
37.shl Shoal Мель, мілководді
38.SHP, shp Shaft horsepower Потужність на валу, ефективна потужність
39.Shpt shpt Shipment Відвантаження, відправка, погрузка
40.Shs Shippers вантажовідправники
41.Shtg Shortage Недостача, нестача
42.S. & L. Sue and labour charges Судові витрати по трудових спорах
43.S.L. S / L s.l. Salvage loss Збитки при реалізації врятованого вантажу
44.S.L. & C. sl & c Shipper's load and count Навантаження й тальманство за рахунок вантажовідправників
45.S.L. & T. sl & t Shipper's load and tally Навантаження й тальманство за рахунок вантажовідправників
46.SL/NL Ship lost or not lost Незалежно від того, загинуло судно чи ні
47.S.N. S / N s.n. Shipping note Ордер на навантаження, вантажний список
48.S.N.R. Ship not responsible Судно не відповідає за .
.. 49.S / O s.o. Seller's option В опціон продавця
50.S / O s.o. Shipowner судновласник
51.S / O s / o s.o. Shipping order навантажувальний ордер
52.S / O s.o. Ship's option В опціон судна
53.So South Південь, південний
54.Soc. Society Суспільство, організація
55.S.O.L. s.o.l. Shipowner's liability відповідальність судновласника
56.SOLAS International Convention for Safety of Life at Sea Міжнародна Конвенція з Охорони Людської Життя на Море (СОЛАС)
57.SOS Distress signal Аварійний сигнал (СОС)
58.Sovcoal Soviet Coal Charter for coal, coke and coal tarpitch (BIMCO) Радянський вугільний чартер (БІМКО) "Совкоул"
59.Sovcoal-bill Bill of lading. To be used for shipments on the Charter (BIMCO) "Sovcoal Коносамент, який використовується для відвантажень по чартеру (БІМКО) "Совкоул"
60.Sovconround Soviet Roundwood Charter Party. For Pulpwood, Pitwood, Roundwood and Logs (BIMCO) Радянський лісової чартер для перевезення балансів, пропсов, гругляка і колод (БІМКО) "Совконраунд"
61.Sovconroundbill Bill of Lading. For shipments chartered on the Sovconround Charter (BIMCO) Коносамент, який використовується для відвантажень по чартеру (БІМКО) "Совконраунд"
62.Sovietore The Soviet Black Sea Ore Charter Радянський чорноморський рудний чартер (БІМКО) "Совьетор"
63.Soviet-wood Soviet-Wood Charter Party (Chamber of Shipping) Радянський лісової чартер (Британська Палата Судноплавства) "Совьетвуд"
64.Sovorecon Soviet Ore Charter Party (BIMCO) Радянський рудний чартер (БІМКО) "Соворкон"
65.Sovoreconbill Bill of lading. To be used with Charter Parties for Ore and Ore Concentrates from USSR ports. (BIMCO) Коносамент, який використовується з чартером для перевезення руд і рудних концентратів з портів СРСР (БІМКО)
66.s.p. Safe port, sea port Безпечний порт, морський порт
67.SP Shipping port Порт відгрузки
68.S.P.A. s.p.a. Subject to particular average (the opposite of F.P.A., i.e. free of particular average) Потрапляє під приватну аварію (як протилежне: вільно від приватної аварії)
69.S.P.D. s.p.d. Steamer pays dues Судно оплачує збори
70.Spec. spec. Specification Специфікація, перелік
71.Spot Ready to load Товар, готовий до завантаження
72.S / r s.r. Shipping receipt Розписка в отриманні вантажу
73.S.R.L. Ship repairers 'liability Відповідальність осіб, які ремонтували судно
74.SS S / S ss s / s Steamship пароплав
75.S.S.a.C. SSAC s.s.a.c. ssc Same sea and country or coast Порти того ж моря і тієї ж країни або того ж узбережжя
76.S.S. or B. Stranded, sunk or burnt Викинутий на берег, який затонув або згорілий
77.S.S.S. SSS s.s.s. Single screw ship одногвинтові судно
78.Stem Subject to enough merchandise При наявності достатньої кількості вантажу
79.stev. stvdr Stevedores Стівідори, портові вантажники
80.sts-sub Single trip container or substitute Контейнер на один рейс або субститут
81.sub- Subject to За умови
82.subappro Subject to approval За умови схвалення
83.subcompl Subject to arranging completion (of the) cargo За умови закінчення підготовки вантажу
84.subconf Subject to final confirmation (as firm offer) За умови остаточного підтвердження (як тверда оферта)
85.subdetails Subject to further details, subject to arranging details За умови погодження подальших деталей, за умови узгодження деталей
86.subject to open Subject to vessel being (still) open or free or unfixed; subject to cargo being (still) open or free or unfixed За умови, що судно все ще буде відкрито або вільно або НЕ зафрахтоване; за умови, що вантаж все ще буде відкритий або вільний або без тоннажу
87.subject to stem Subject to enough merchandise being available За умови наявності достатньої кількості вантажу
88.sub L / C Subject to letter of credit being opened За умови відкритого акредитива
89.sub license Subject to license being granted (I.e. export / import license or currency license for freight payment) За умови отримання ліцензії (Наприклад, експортно-імпортної ліцензії або валютної ліцензії на оплату фрахту)
90.subopen Subject to vessel being (still) open or free or unfixed, subject to cargo being (still) open or free or unfixed За умови, що судно все ще буде відкрито або вільно або НЕ зафрахтоване; за умови, що вантаж все ще буде відкритий або вільний або без тоннажу
91.sub pt.cgo. Subject to arranging further part cargo За умови пошуку для комплектуючої частини вантажу
92.subpurchase Subject to purchase (of the goods) За умови покупки (товарів)
93.subsale Subject to sale (of the goods) or subject to sales contract in order За умови продажу (товарів) або за умови готовності запродажню контракту
94.substem Subject to enough merchandise being available За умови наявності достатньої кількості вантажу
95.suppl supp Supplement (ary) Доповнення, додаток
96.surv. Survey, surveyor Огляд, огляд, сюрвейєр, інспектор
97.S.V. S / V s.v. s / v Sailing vessel Відходить судно, вітрильне судно
98.SW s.w. Salt water Солона вода
99.SW s.w. Sea water Морська вода
100.S / W s / w Seaworthy морський
101.S.w. Shippers 'weight За вагою відправника
102.swad Salt water average draft Середня осаду в солоній воді
103.S.W.D. Salt water draught Осадка в солоній воді
104.sy Survey Огляд, огляд
105.Synacomex Continent Grain Charter Party (Syndicat National du Commerce Exterieur Des Cereals et Comite Central des Armateurs de France) Континентальний зерновий чартер (Центральний Зовнішньоторговельний зерновий Синдикат і Центральний Комітет Судновласників Франції)
  S
 1. S Shipping Морское судоходство
 2. S. S South Юг, южный
 3. S Steamer Пароход
 4. S Summer freeboard mark, summer load line Летняя грузовая марка
 5. S.A. S/a s.a. Subject to approval При условии одобрения или утверждения
 6. sal. salv Salvage Спасание
 7. S.&F.A. S&FA Shipping and forwarding agent Экспедитор, агент по погрузке и отправке товаров
 8. S&he S&h.e.S&H/exct Sundays and Holidays excepted Воскресенья и праздники исключаются
 9. S&H/exct eiu Sundays and Holidays excepted, even if used Воскресенья и праздники исключаются, даже если использовались
 10. S&H/exct u.u. Sundays and Holidays excepted, unless used Воскресенья и праздники исключаются, если не использовались
 11. S.A.N.R. s.a.n.r. Subject to approval, no risk to attach insurers until confirmation При условии одобрения, без риска привлекать страховщиков до подтверждения
 12. sap As soon as possible Как можно быстрее
 13. S.A.R. SAR Search and rescue Поиск и спасание
 14. S.A.S.B.H.E. Saturdays afternoons, Sundays and Bank Holidays excepted Субботы после полудня, воскресенья и банковские праздники исключаются
 15. Sa(t) Saturday Суббота
 16. s.b. Safe berth Безопасный причал
 17. SBM Single buoy mooring Швартовка к одному бую
 18. S.B.S. s.b.s. Surveyed before shipment Осмотрено до погрузки
 19. S.C. S/C s.c. Salvage charges Расходы по спасанию
 20. S.D. S/D s/d Sea damage Повреждение морской водой
 21. S/d s.d. Sailing date Дата отхода
 22. S.D. s.d. Short delivery Недостача, неполная сдача
 23. S&F.A. Shipping and forwarding agent Экспедитор, агент по погрузке и отправке товаров
 24. S.F. sf Stowage factor Удельный погрузочный объем
 25. SFC Surface Поверхность
 26. SFC,sfc(e) Specific fuel consumption Удельный расход топлива
 27. SG,s.g. Specific gravity Удельный вес
 28. SG,s.g. Salutis gratia Для безопасности
 29. Sh Shipper Грузоотправитель
 30. sgd. sgd Signed Подписан(о)
 31. SH Strengthened for heavy cargoes Подкреплено для тяжеловесных грузов
 32. S.H. S&H Sundays and Holidays Воскресенья и праздники
 33. S.H.E.X. SHEX s.h.e. shex Sundays and Holidays excepted Воскресенья и праздники исключаются
 34. shex eiu be shex even if used both ends Воскресенья и праздники исключаются, даже если использовались в обоих концах
 35. shex u.u. shex unless used Воскресенья и праздники исключаются, если не использовались
 36. S.H. INC. shinc Sundays and Holidays included Воскресенья и праздники включаются
 37. shl Shoal Мель, мелководье
 38. SHP,shp Shaft horsepower Мощность на валу, эффективная мощность
 39. Shpt shpt Shipment Отгрузка, отправка, погрузка
 40. Shs Shippers Грузоотправители
 41. Shtg Shortage Недостача, нехватка
 42. S.&L. Sue and labour charges Судебные издержки по трудовым спорам
 43. S.L. S/L s.l. Salvage loss Убытки при реализации спасенного груза
 44. S.L.&C. sl&c Shipper's load and count Погрузка и тальманство за счет грузоотправителей
 45. S.L.&T. sl&t Shipper's load and tally Погрузка и тальманство за счет грузоотправителей
 46. SL/NL Ship lost or not lost Независимо от того, погибло судно или нет
 47. S.N. S/N s.n. Shipping note Ордер на погрузку, грузовой список
 48. S.N.R. Ship not responsible Судно не отвечает за …
 49. S/O s.o. Seller's option В опционе продавца
 50. S/O s.o. Shipowner Судовладелец
 51. S/O s/o s.o. Shipping order Погрузочный ордер
 52. S/O s.o. Ship's option В опционе судна
 53. So South Юг, южный
 54. Soc. Society Общество, организация
 55. S.O.L. s.o.l. Shipowner's liability Ответственность судовладельца
 56. SOLAS International Convention for Safety of Life at Sea Международная Конвенция по Охране Человеческой Жизни на Море (СОЛАС)
 57. SOS Distress signal Аварийный сигнал (СОС)
 58. Sovcoal Soviet Coal Charter for coal, coke and coal tarpitch (BIMCO) Советский угольный чартер (БИМКО) "Совкоул"
 59. Sovcoal-bill Bill of lading. To be used for shipments on the Charter (BIMCO) "Sovcoal Коносамент, используемый для отгрузок по чартеру (БИМКО) "Совкоул"
 60. Sovconround Soviet Roundwood Charter Party. For Pulpwood, Pitwood, Roundwood and Logs (BIMCO) Советский лесной чартер для перевозки балансов, пропсов, гругляка и бревен (БИМКО) "Совконраунд"
 61. Sovconroundbill Bill of Lading. For shipments chartered on the Sovconround Charter (BIMCO) Коносамент, используемый для отгрузок по чартеру (БИМКО) "Совконраунд"
 62. Sovietore The Soviet Black Sea Ore Charter Советский черноморский рудный чартер (БИМКО) "Совьетор"
 63. Soviet-wood Soviet-Wood Charter Party (Chamber of Shipping) Советский лесной чартер (Британская Палата Судоходства) "Совьетвуд"
 64. Sovorecon Soviet Ore Charter Party (BIMCO) Советский рудный чартер (БИМКО) "Соворкон"
 65. Sovoreconbill Bill of lading. To be used with Charter Parties for Ore and Ore Concentrates from USSR ports. (BIMCO) Коносамент, используемый с чартером для перевозки руд и рудных концентратов из портов СССР (БИМКО)
 66. s.p. Safe port, sea port Безопасный порт, морской порт
 67. SP Shipping port Порт отгрузки
 68. S.P.A. s.p.a. Subject to particular average (the opposite of F.P.A., i.e. free of particular average) Попадает под частную аварию (как противоположное: свободно от частной аварии)
 69. S.P.D. s.p.d. Steamer pays dues Судно оплачивает сборы
 70. Spec. spec. Specification Спецификация, перечень
 71. Spot Ready to load Товар, готовый к погрузке
 72. S/r s.r. Shipping receipt Расписка в получении груза
 73. S.R.L. Ship repairers' liability Ответственность лиц, ремонтировавших судно
 74. SS S/S ss s/s Steamship Пароход
 75. S.S.a.C. SSAC s.s.a.c. ssc Same sea and country or coast Порты того же моря и той же страны или того же побережья
 76. S.S. or B. Stranded, sunk or burnt Выброшенный на берег, затонувший или сгоревший
 77. S.S.S. SSS s.s.s. Single screw ship Одновинтовое судно
 78. Stem Subject to enough merchandise При наличии достаточного количества груза
 79. stev. stvdr Stevedores Стивидоры, портовые грузчики
 80. sts-sub Single trip container or substitute Контейнер на один рейс или субститут
 81. sub- Subject to При условии
 82. subappro Subject to approval При условии одобрения
 83. subcompl Subject to arranging completion(of the) cargo При условии окончания подготовки груза
 84. subconf Subject to final confirmation(as firm offer) При условии окончательного подтверждения (как твердая оферта)
 85. subdetails Subject to further details, subject to arranging details При условии согласования дальнейших деталей, при условии согласования деталей
 86. subject to open Subject to vessel being (still) open or free or unfixed; subject to cargo being (still) open or free or unfixed При условии, что судно все еще будет открыто или свободно или не зафрахтовано; при условии, что груз все еще будет открыт или свободен или без тоннажа
 87. subject to stem Subject to enough merchandise being available При условии наличия достаточного количества груза
 88. sub L/C Subject to letter of credit being opened При условии открытого аккредитива
 89. sub license Subject to license being granted (i.e. export/import license or currency license for freight payment) При условии получения лицензии (например, экспортно-импортной лицензии или валютной лицензии на оплату фрахта)
 90. subopen Subject to vessel being (still) open or free or unfixed, subject to cargo being (still) open or free or unfixed При условии, что судно все еще будет открыто или свободно или не зафрахтовано; при условии, что груз все еще будет открыт или свободен или без тоннажа
 91. sub pt.cgo. Subject to arranging further part cargo При условии подысканий комплектующей части груза
 92. subpurchase Subject to purchase (of the goods) При условии покупки (товаров)
 93. subsale Subject to sale (of the goods) or subject to sales contract in order При условии продажи (товаров) или при условии готовности запродажного контракта
 94. substem Subject to enough merchandise being available При условии наличия достаточного количества груза
 95. suppl supp Supplement(ary) Дополнение, приложение
 96. surv. Survey, surveyor Освидетельствование, осмотр, сюрвейер, инспектор
 97. S.V. S/V s.v. s/v Sailing vessel Отходящее судно, парусное судно
 98. SW s.w. Salt water Соленая вода
 99. SW s.w. Sea water Морская вода
 100. S/W s/w Seaworthy Мореходный
 101. S.w. Shippers' weight По весу отправителя
 102. swad Salt water average draft Средняя осадка в соленой воде
 103. S.W.D. Salt water draught Осадка в соленой воде
 104. sy Survey Освидетельствование, осмотр
 105. Synacomex Continent Grain Charter Party (Syndicat National du Commerce Exterieur Des Cereals et Comite Central des Armateurs de France) Континентальный зерновой чартер (Центральный Внешнеторговый зерновой Синдикат и Центральный Комитет Судовладельцев Франции)


Счетчик PR-CY.Rank Херсонский ТОП