EURO STAR

Ltd

ABBREVIATIONS

(over 1400)


USED IN COMMERCIAL PRACTICE
OF THE INTERNATIONAL MERCHANT SHIPPING

A B C D E F H I JK L M N O P Q R S T U V W XYZ

Q


 • Q. Quarter Четверть, квартал
 • Q.,q Quantity Количество
 • q. Quarta Кварта
 • q.c. Q.c.o. q.c.o. Quantity at captain's option Количество в опционе капитана
 • qlty qulty Quality Качество, свойство
 • qts. Quarts Кварты
 • qty.,quty Quantity Количество
 • qual. Quality Качество
 • Quar. quar. Quarantine Карантин
 • quot. Quotation, quoted Предложение, оферта, курс, цена
 • Херсонский ТОП